Voorwaarden

1. Inleiding


TFVCFashion Lda, rechtspersoon 516212907, met hoofdkantoor in Rua Antonio Gedeao, 81, Casa 17, is de legitieme eigenaar van de officiële website van TFVCFASHION.COM en wiens domein te vinden is op http://www.tfvcfashion.com

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met TFVC via e-mail op info@tfvcfashion.com.

2. Voorwerp

Deze Algemene Voorwaarden regelen uitsluitend de aan- en verkoop in de online winkel van TFVCFashion tussen de “Eindconsument” als koper en TFVCFashion als verkoper, en zijn van toepassing op alle bezoekers van de website www.tfvcfashion.com, evenals op elke transactie van een commerciële karakter uitgevoerd via deze virtuele online winkel.

Het surfen op de website en het kopen van een product op http://www.tfvcfashion.com impliceert aanvaarding van deze algemene gebruiks- en contractvoorwaarden.

Als “Eindconsument” wordt beschouwd elke persoon die handelt/koopt voor een puur persoonlijk doel, buiten zijn bedrijf of beroep, dus zonder de wens om de artikelen die hij of zij in de online winkel van TFVCFashion koopt, door te verkopen.

TFVCFashion behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden en contractvoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, en om op elk moment de informatie en het commerciële aanbod over producten, prijzen, promoties, commerciële voorwaarden en diensten te wijzigen, en elke wijziging zal altijd worden gepubliceerd. op de website www.tfvcfashion.com. Eventuele nieuwe regels en/of wijzigingen in de Algemene Voorwaarden worden bindend voor alle “gebruikers” zodra deze beschikbaar worden gesteld op de website www.tfvcfashion.com.

3. Online een bestelling plaatsen

Om een ​​bestelling te plaatsen op www.tfvcfashion.com is het noodzakelijk dat de “Eindconsument” de gegeven instructies opvolgt. Nadat u het artikel(en) heeft gekozen, klikt u op "Toevoegen aan winkelwagen".

Na voltooiing van de aankoop ontvangt de “Eindconsument” een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van zijn bestelling en de bijbehorende gegevens. Wij raden u aan dit exemplaar af te drukken of te downloaden voor toekomstig gebruik. Als de gegevens niet correct zijn, kunt u onmiddellijk een wijziging ervan of zelfs de annulering van de gedane aankoop aanvragen.

De aankoop is voltooid wanneer de bevestiging op het scherm verschijnt.

De “Eindconsument” kan de details van zijn aankoop(en) raadplegen in zijn account in onze online winkel, als hij besluit zich te registreren als TFVCFashion-klant. Deze gegevens worden vertrouwelijk opgeslagen in onze winkel, in overeenstemming met ons privacybeleid.

In geval van niet-bevestiging van de betaling of het niet naleven van deze Voorwaarden en Algemene Verkoopvoorwaarden, behoudt TFVCFashion zich het recht voor om uw bestelling niet te accepteren, dan wel geheel of gedeeltelijk te annuleren, zelfs na automatische bevestiging.

4. Verzending/bestelling annuleren

TFVCFashion verwerkt een bestelling van een klant alleen na bevestiging van de betaling, daarom kan de Verkoper de beschikbaarheid van de artikelen niet garanderen totdat de verwerking begint.

De artikel(en) worden binnen drie (2) werkdagen verzonden.

Uiteraard kan de geschatte levertijd variëren afhankelijk van de bestemming van uw bestelling. TFVCFashion is niet verantwoordelijk voor het niet naleven of vertragen van de naleving van enige verzendverplichting die wordt veroorzaakt door een geval van overmacht, dat wil zeggen een gebeurtenis, handeling of nalatigheid waarover zij redelijkerwijs geen controle heeft.

TFVCFashion verzendt bestellingen alleen op werkdagen. Bij het inschatten van de levertijd van bestellingen wordt daarom geen rekening gehouden met weekends en feestdagen. Elke vertraging bij de verzending van artikelen, gegeven de weergegeven geschatte data, geeft u geen recht op compensatie.

Een levering wordt als voltooid beschouwd of een product wordt als afgeleverd beschouwd met de handtekening van de ontvangstbevestiging op het overeengekomen adres.

U kunt op elk moment via e-mail (info@tfvcfashion.com) wijzigingen aanvragen of uw bestelling annuleren, totdat de betaling heeft plaatsgevonden.

Als u een aankoop wilt doen en het land/de locatie waarnaar u wilt verzenden niet op onze verzendlijst staat, stuur ons dan een e-mail naar "info@tfvcfashion.com" of neem contact op via de chat en vertel ons de ( s) artikel(en) die u wilt en wij sturen u informatie terug over de bijbehorende verzendkosten.

5. Beschikbaarheid van producten en weigering van bestellingen

TFVCFashion kan de bestelling niet valideren indien zij geen voldoende garantie heeft op een goede afhaling, wanneer de bestelling onvolledig of onjuist is, of wanneer de bestelde producten niet meer leverbaar zijn. In elk van de bovengenoemde gevallen zal TFVCFashion de “Eindconsument” via e-mail informeren dat de koopovereenkomst niet tot stand is gekomen en dat TFVCFashion niet tot verkoop is overgegaan, onder opgave van de redenen daarvoor.

Indien de op www.tfvcfashion.com bestelde producten niet meer leverbaar zijn op het moment van uw laatste toegang tot de website, ondanks dat u een bevestiging van de bestelling heeft verkregen, of wanneer TFVCFashion uw bestelling ontvangt, zal de “Verkoper” onmiddellijk (de) “Eindconsument” met betrekking tot hun onbeschikbaarheid, nooit langer dan 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Als er een bestelling is geplaatst en betaald is voor producten die inmiddels niet meer beschikbaar zijn, zal TFVCFashion het geld dat voor de niet-beschikbare artikelen is betaald, terugbetalen (terugbetalen).

Indien de voorraad niet op voorraad is, kunt u een reservering maken door te mailen naar info@tfvcfashion.com. De gebruiker wordt binnen een termijn van maximaal 10 werkdagen op de hoogte gebracht van de aanvulling van de voorraad.

TFVCFashion behoudt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren, ongeacht de reden en is vrijgesteld van aansprakelijkheid voor eventuele schade of kosten, en behoudt zich het recht voor om elke aankoop te annuleren, zelfs als deze al door TFVCFashion is geaccepteerd of bevestigd, namelijk in de volgende situaties:

De gegevens op de factuur zijn niet juist of verifieerbaar;
De bestelling wordt door de beveiligingssystemen van de website gemarkeerd als een onjuiste, onregelmatige bestelling of een bestelling die vatbaar is voor fraude;
Wanneer de betaling voor de bestelling niet binnen 48 uur na acceptatie van uw bestelling is ontvangen;
Wanneer het niet mogelijk is om de bestelling te bezorgen op het door de “Eindconsument” opgegeven adres;
Als wordt geoordeeld dat de “Eindconsument” niet over de capaciteit beschikte om die handeling uit te voeren.
Als wordt vastgesteld dat er een fout is opgetreden in de presentatie van de prijs van het/de product(en);
Er wordt aangenomen dat de bestelling afkomstig is van een wederverkoper.

6. Betalingsvoorwaarden en prijzen

Bestellingen voor artikel(en) moeten worden betaald via bankoverschrijving, pinautomaat, VISA of MBWAY.

De op deze website weergegeven prijzen zijn inclusief BTW tegen het geldende tarief en gelden op het moment van aankoop. Bij omruiling van het product voor een ander geldt de waarde van het definitieve product. Prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De prijzen van producten die op de website www.tfvcfashion.com worden weergegeven, zijn inclusief belasting over de toegevoegde waarde (btw).

De totale prijs die is opgegeven in het laatste transactiemenu is inclusief belastingen en verzendkosten.

Prijzen zijn allemaal uitgesplitst in euro's en elke wijziging in het land van levering van de bestelling kan vanwege transportkosten invloed hebben op de prijzen.

Na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u per post een factuur/bon, samen met de bestelde artikelen, op het adres dat u tijdens het aankoopproces heeft opgegeven.

7. Beveiliging van de online winkel TFVCFashion en alle transacties

De online winkel TFVCFashion maakt gebruik van de nieuwste en meest robuuste beveiligingstechnologieën die beschikbaar zijn voor encryptieplatforms. Alle betalingsinformatie die u verstrekt, wordt gecodeerd vanaf het eerste moment van uw transactie tot het moment dat de bestelling wordt verwerkt, en wordt niet op een openbare server opgeslagen.

Hoewel we zeer geavanceerde encryptiesoftware gebruiken, brengt elke betaling die via internet of via e-mail wordt verzonden bepaalde risico's met zich mee, vooral wanneer de “Eindconsument” niet de nodige voorzorgsmaatregelen neemt en niet de juiste verantwoordelijkheid op zich neemt.

TFVCFashion kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, in het bijzonder schade die voortvloeit uit storingen of vertragingen in de levering van elektronische communicatie, het onderscheppen of manipuleren van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma's die voor de communicatie worden gebruikt. of virusoverdrachten.

8. Eigendomsvoorbehoud van verkochte producten / Ruilen van artikelen

TFVCFashion behoudt het eigendom van de producten van het Bedrijf totdat zij de volledige betaling voor al deze producten heeft ontvangen.

Online gekochte artikelen kunnen binnen 15 werkdagen na ontvangst van het artikel op het adres van de klant worden geruild in de winkel van TFVCFashion, op voorwaarde dat:

Het artikel verkeert in dezelfde originele staat of kenmerken als waarin het naar de klant werd verzonden;
niet over het bijbehorende label of veiligheidszegel beschikken, of wanneer de labels zijn gewijzigd ten opzichte van hun oorspronkelijke staat of beschadigd zijn.
Het artikel vertoont geen tekenen van gewassen en/of gebruikt;
Als er een fout in de prijsopgave staat;
Indien het niet mogelijk is om op het aangegeven adres te bezorgen.

9. Kwaliteit en garantie

Producten die te koop worden aangeboden op www.tfvcfashion.com komen mogelijk niet exact overeen met het daadwerkelijke artikel wat betreft de weergegeven afbeelding en kleuren, vooral vanwege de gebruikte internetbrowser en monitor.

De “Eindconsument” heeft het recht om geleverde artikelen die gebreken vertonen of andere non-conformiteiten vertonen met wat er besteld is, terug te sturen. De retournering kan plaatsvinden binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van de bestelling op het adres van de klant.

Bij een terechte retourzending worden de prijs en verzendkosten terugbetaald.

Neem voor meer informatie over hoe u kunt retourneren en informatie over een terugbetaling contact op met de klantenservice (e-mail: info@tfvcfashion.com).

10. Verantwoordelijkheid

TFVCFashion is alleen verantwoordelijk voor schade geleden door de “Eindconsument” in het geval dat dergelijke schade voortvloeit uit schendingen die toe te schrijven zijn aan de contractuele verplichtingen van TFVCFashion jegens de “Eindconsument”, of in geval van aansprakelijkheid voortvloeit uit toepasselijk recht.

Indien de “Eindconsument” schade heeft geleden in verband met de activiteit van de website, zal de aansprakelijkheid van TFVCFashion beperkt zijn tot: schade aan TFVCFashion-producten, redelijke en verifieerbare kosten die de “Eindconsument” heeft opgelopen als gevolg van de schending door TFVCFashion van deze Algemene Voorwaarden.

TFVCFashion kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die derden lijden als gevolg van het gebruik van een van onze producten. TFVCFashion kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden door de “Eindconsument” als gevolg van oneigenlijk gebruik van onze producten.

TFVCFashion is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste informatie op de website.

Alle door TFVCFashion verkochte producten voldoen aan de Portugese en Gemeenschapswetgeving.

TFVCFashion wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van overtreding van de wetgeving van het land waar de bestelling wordt afgeleverd. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om bij de lokale autoriteiten na te gaan wat de voorwaarden zijn voor het importeren of gebruiken van de producten die hij wil bestellen.

11. Intellectuele en industriële eigendom

Alle teksten, commentaren, werken, illustraties, werken en afbeeldingen die op de website www.tfvcfashion.com worden gereproduceerd of weergegeven, zijn strikt voorbehouden onder de voorwaarden van het auteursrecht en de intellectuele eigendomsrechten, wereldwijd.

Dienovereenkomstig, en onder de voorwaarden van de Intellectuele Eigendomswet, is het gebruik van informatie voor privédoeleinden alleen toegestaan, behoudens tegenstrijdige bepalingen, inclusief restrictievere bepalingen in genoemde code.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie of weergave van de website www.tfvcfashion.com, geheel of gedeeltelijk, van de daarin opgenomen elementen, is ten strengste verboden.

De bedrijfsnamen, merken en onderscheidende tekens die op de website www.tfvcfashion.com worden weergegeven, zijn beschermd onder de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op industriële eigendom. De reproductie of weergave van alle of een deel van onderscheidende tekens is ten strengste verboden en moet onderworpen zijn aan voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het merk TFVCFashion.

12. Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden en alle opkomende geschillen die verband houden met deze algemene voorwaarden, inclusief de geldigheid ervan, het gebruik van de website tfvcfashion.com of elke aankoop daarop moet worden beheerst door de Portugese wetgeving.

In geval van een geschil over de interpretatie of uitvoering van deze Voorwaarden en Algemene Verkoopvoorwaarden verbinden TFVCFashion en de “Eindconsument” zich ertoe te streven naar een minnelijke oplossing, die eerlijk en adequaat is, binnen een termijn van maximaal 60 (zestig ) dagen vanaf de ontvangst van de daartoe gerichte mededeling door een van de betrokken partijen.

Bij gebrek aan een minnelijke schikking, in overeenstemming met de bepalingen van de vorige paragraaf, en in geval van niet-naleving van deze Algemene Voorwaarden, wijzen beide PARTIJEN de rechtbank van Lissabon aan als het bevoegde forum, waarbij zij uitdrukkelijk afstand doen van elk ander forum.